Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Energia słoneczna uzyskana w wyniku działania paneli fotowoltaicznych musi być wykorzystywana na bieżąco lub przesyłana do odpowiedniej sieci dystrybucyjnej. Taki wariant nazwany fotowoltaiką on-grid jest najbardziej powszechnym rozwiązaniem wśród prosumentów. Co jednak w sytuacji, kiedy właściciel domowej elektrowni chce jeszcze bardziej uniezależnić się od zakładu energetycznego? Jeśli właściciel instalacji fotowoltaicznej chciałby skorzystać z energii wytworzonej wcześniej bez konieczności oddawania jej do publicznej sieci dystrybucyjnej, powinien zainwestować w montaż fotowoltaiki on-grid z magazynem energii. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się, na czym polega taki wariant instalacji i co możesz na tym zyskać.

obrazek prezentujacy

Fotowoltaika z magazynem energii: czym jest, jak funkcjonuje?

W podstawowej wersji instalacji fotowoltaicznej prosument nie magazynuje nadwyżek wytworzonej przez siebie energii, lecz przesyła je do publicznej sieci zakładu energetycznego, skąd w kolejnym okresie rozliczeniowym może ją odebrać w wartości równej 80% przesłanej wcześniej energii. Dla przykładu: jeśli prosument będący właścicielem instalacji o mocy do 10 kwp prześle do sieci 1000 kwh energii elektrycznej, będzie mógł odebrać nieodpłatnie 800 kwh. Duże firmy i prywatni inwestorzy posiadający duże instalacje (powyżej 10 kwp) są także objęci systemem opustów, jednak nieprzekraczającym odbioru 70% wytworzonej energii. Zasada działania instalacji fotowoltaicznej on-grid z magazynem energii jest prosta: nadprodukcja prądu z paneli solarnych trafia do wyodrębnionych w tym celu urządzeń-akumulatorów i tam zmagazynowana. W ten sposób ograniczone zostają straty energii w ciągu dnia, a to z kolei przekłada się na ograniczenie nadwyżek na przestrzeni całego roku. Magazyn musi jednak spełniać restrykcyjne normy, narzucone w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Prosument musi przede wszystkim zadbać o to, by urządzenie służące do gromadzenia prądu z instalacji nie było obciążeniem dla środowiska.

Montaż fotowoltaiki z magazynem energii: kiedy wykorzystać nadwyżki prądu?

Długotrwała nieobecność prosumenta w domu lub brak potrzeby użytkowania prądu w porze dziennej: takie scenariusze, dzięki którym właściciel mikroinstalacji nagromadzi niewykorzystany prąd, przydadzą się np. do ładowania samochodu elektrycznego, pracy w porze nocnej lub w sytuacjach kryzysowych, kiedy za dnia dochodzi do awarii lub z powodu warunków atmosferycznych następuje przerwa w dostawie prądu. To jednak nie wszystko. Prosument, który decyduje się na montaż fotowoltaiki on-grid z magazynem energii, praktycznie całkowicie uniezależnia się od dystrybutora prądu. Co to oznacza? Inwestor gromadzący nadprodukcję energii, którą wykorzysta w późniejszym czasie, nie musi martwić się o podwyżki związane z przesyłaniem prądu i opłatami za magazynowanie energii u operatora. Prosument nie ponosi także straty w wysokości 20%, których nie może odebrać od zakładu, tylko energię w większości wykorzystuje na własne potrzeby.

Montaż fotowoltaiki z magazynem energii